Slovácký soubor Kyjov, z. s.

Slovácký soubor Kyjov

Slovácký soubor Kyjov, z.s. působí v královském městě Kyjov, jednom z center národopisného dění jihovýchodní Moravy, srdci regionu kyjovské Dolňácko.

Od založení v roce 1942 je prvořadým posláním souboru objevování starých a zapadlých zvyků, obyčejů, písní a tanců, ale také krojových součástí či hospodářského nářadí a současné udržování a rozvíjení tradičního zvykosloví v místě svého působení. Díky souboru si lásku k folkoru začínají pěstovat také kyjovské děti, a to již od nejútlejšího věku, v dětském souboru Kyjovánek. Odtud pak přecházejí do taneční přípravky a později do dalších dospělých složek souboru.

Zásluhou souboru se v Kyjově, městě s 13 000 obyvateli a rozvinutým průmyslem, dodnes živě, za bohaté účasti široké veřejnosti, udržují tradiční roční zvykoslovné pořady jako fašaňková a velikonoční obchůzka, stavění a kácení máje, dožínky, hody aj. Soubor je pořadatelem pravidelných besed u cimbálu a dalších pořadů, zaměřených na lidovou kulturu. Členové souboru patří k hlavním organizátorům a účinkujícím velkého folklórního festivalu „Slovácký rok“ v Kyjově, který je pořádán jako nejstarší v Česku již od roku 1921.

Soubor nejen udržuje tradice, ale rovněž nově zpracovává množství tanečních, pěveckých a hudebních čísel pro podiová vystoupení. Výběr točivých, párových, figurálních, mužských a ženských tanců, sólových a sborových zpěvů je zaměřen na region v němž soubor žije. V pořadech se za hudebního doprovodu Cimbálové muziky Jury Petrů představuje v pestrých severokyjovských krojích taneční soubor, mužský a ženský sbor.

Písně v podání muziky a zpěváků souboru jsou vysílány rozhlasovými a televizními stanicemi a jsou zachyceny řadou zvukových nosičů.

Ve svých samostatných programech a na folkorních festivalech rozdávají členové souboru radost po celé své vlasti, ale velkou přízeň si soubor získal také na svých zahraničních cestách mezi diváky mnoha evropských států, ale i daleké Ameriky a Asie.

Přehled složek Slováckého souboru Kyjov a jejich schůzek (nácviků):

 • Přípravka
 • Pátek (17.30 — 19.30)
 • 25 členů (14 — 23 let)
 • vedoucí: Mgr. Václav Stix
 • Taneční složka
 • Pátek (19.30 — 22.30)
 • 20 členů (16 — 30 let)
 • vedoucí:
 • Pajtáši
 • Čtvrtek (19.30 — 22.30)
 • 16 členů (27 — 60 let)
 • vedoucí: Dušan Janovský
 • Ženský sbor Tragačnice
 • Pondělí (20.00 — 22.00)
 • 15 členek (25 — 50 let)
 • vedoucí: Eva Soldánová
 • Mužský sbor
 • Úterý (19.30 — 21.30)
 • 35 členů (26 — 82 let)
 • vedoucí: Jiří Petrů
Facebook