Slovácký soubor Kyjov, z. s.

Akce, aktuality

Slovácký soubor Kyjov v průběhu zvykoslovných akcí stánkový prodej NEZAJIŠŤUJE. Obracejte se prosím na MKS Kyjov.

07. 02. 2016
 • Fašaňková obchůzka – Kyjov-Nětčice
12. 03. 2016
 • 27. Valná hromada Slováckého souboru Kyjov, z. s. – MKS Kyjov
  • začátek v 17 hodin
  • Program valné hromady:
   1. Zahájení
   2. Kontrola usnesení
   3. Hodnocení práce jednotlivých složek
   4. Hodnocení činnosti uplynulého roku
   5. Hospodaření SSK
   6. Zpráva revizní komise
   7. Představení nových vedoucích jednotlivých složek
   8. Návrh plánu činnosti na rok 2016
   9. Diskuse
   10. Usnesení
   11. Závěr, pohoštění, volná zábava
20. 03. 2016
 • Jarní zpívání – Kyjov
27. 03. 2016
 • Velikonoční beseda u cimbálu – MKS Kyjov
30. 04. 2016
 • Stavění máje – Kyjov
29. 05. 2016
 • Kácení máje – Kyjov
14. 08. 2016
 • Dožínky
15. 10. 2016
 • Beseda u cimbálu Štyry týdně do hodů – Kyjov
28. 10. 2016
 • Setkání přátel zpěvu a přírody na Hoře sv. Klimenta ve Chřibech
11. – 13. 11. 2016
 • Martinské hody – Kyjov
26. 11. 2016
 • Kateřinská – zástěrková zábava – Kyjov
23. 12. 2016
 • Zpívání u vánočního stromu – Kyjov
25. 12. 2016
 • Vánoční beseda u cimbálu – Kyjov
Facebook