Slovácký soubor Kyjov, z. s.

Kdo jsme

Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov (SPSSK) bylo založeno na jaře roku 1991 v královském městě Kyjově členy Slováckého souboru Kyjov a jeho příznivci. V roce 2014 došlo k přejmenování na Slovácký soubor Kyjov, z.s. (SSK). Posláním Slováckého souboru Kyjov je všestranná podpora umělecké činnosti a vytvoření podmínek péče o rozvoj folklorních tradic Kyjova a blízkého okolí.

Činnost Slováckého souboru Kyjov, z.s. je finančně podporována městem Kyjov.

 


K dosažení tohoto cíle plní SSK zejména tyto úkoly:

  • sdružuje příznivce slováckého folklóru
  • podílí se na organizaci folklorních regionálních slavností a jiných společenských akcí
  • pečuje o výchovu mladých hudebníků, tanečníků a zpěváků
  • seznamuje ostatní občany Kyjova a okolí s činností Slováckého souboru Kyjov
  • shromažďuje historické materiály z oblasti folklóru
  • vydává účelové náklady neperiodických publikací
  • spolupracuje při ochraně autorských práv svých členů
  • zastupuje zájmy Slováckého souboru Kyjov, který reprezentuje město doma i v zahraničí

Všechny Vás, kteří byste se chtěli stát členy našeho sdružení a podpořit tak naše cíle, srdečně uvítáme v našich řadách.

Facebook