Slovácký soubor Kyjov, z. s.

Programová nabídka

Vystoupení Slováckého souboru Kyjov a Cimbálové muziky Jury Petrů lze dohodnout podle potřeb a přání hostitele. Repertoár tvoří velké koncertní programy v plném obsazení muziky, tanečního souboru a pěveckých sborů, ale také malé formy tanečních a hudebních ukázek pro zpestření společenských událostí nebo celovečerní taneční zábavy s doplňkovým programem.

V programech Slováckého souboru Kyjov jsou zastoupeny všechny jeho dospělé složky, a to v samostatných vstupech nebo v číslech postavených na jejich souhře a vzájemném doplňování. Za hudebního doprovodu Cimbálové muziky Jury Petrů vystupuje taneční soubor, členové mužského a ženského sboru a sólisté všech skupin.

Při tvorbě jednotlivých čísel vychází soubor z vlastního autorského zázemí. V současném repertoáru je zastoupeno několik starších čísel choreografa J. Loutchana a dalších (Kyjovská a Nětčická skočná, Mlynářská, Řemesla, Slámkový). Zbývající pásma vzešla z úzké spolupráce bývalého vedoucího souboru Milana Pokoráka (choreografie) a Jiřího Petrů, vedoucího CM (aranžmá hudby).

Taneční programové bloky…

1. Kyjovská skočná 6.05“
2. Nětčická skočná 5.00“
3. Kohúti (Slovenská — milocká vykopávaná) 3.45“
4. Mlynářská 4.20“
5. Slámkový (dívčí) 2.30“
6. Řemesla 6.00“
7. Trávnice 3.35“
8. Chlapecké hry 5.25“
9. Fašaňk (nosný je zde tanec Podšable) 6.40“
10. Létéčka 1.30“
11. Šlahačka (využití sólových pěveckých projevů tanečníků) 10.00“
12. Odvody 12.45“
13. Bednář 9.30“
14. Chodníčky lásky (hudební doprovod tvoří jen hlasy tanečníků) 6.45“
15. Veselo chaso 7.00“
16. Aj šel Franta 7.00“
17. Naša Kača 13.20“
18. Moja žena 10.00“
19. V širém poli 12.00“
20. Zmotaný svět 11.30“

Taneční čísla jsou zařazována do programu v počtu a sledu odpovídající charakteru vystoupení a jsou přiměřeně a citlivě prokládána vstupy muziky a obou sborů. Průvodní slovo je zařazováno na začátek a konec programu, v případě potřeby i mezi jednotlivá vybraná čísla.

Facebook