Slovácký soubor Kyjov, z. s.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení přátelé kyjovského folklóru,
dovolte, abych Vás mimo pozvání na XXVII. valnou hromadu, která se koná v neděli 8. 2. 2015 od 9.30 hodin v zasedací místnosti Městkého úřadu v Kyjově, v několika řádcích oslovil a seznámil se změnami, které se v roce 2014 udály.

Na základě požadavků nové legislativy se sdružení změnilo na spolek a současně se změnil i název souboru, a to na Slovácký soubor Kyjov, z. s. (zapsaný spolek – pozn. autora). Od 2. 2. 2014 byl zvolen novým předsedou spolku Dušan Janovský, v květnu loňského roku vznikla i nová taneční složka v rámci SSK, která sdružuje tanečníky převážně vyšší věkové kategorie.

Chtěl bych Vám vyjádřit poděkování za přízeň a podporu, kterou nám dlouhodobě projevujete a současně Vám nabídnout znonuobnovení resp. prodloužení členství v řadách SSK. Budeme rádi a vděčni, vyjádříte-li svoji sounáležitost ke Slováckému souboru Kyjov jakýmkoliv finančním příspěvkem na účet SSK, č.ú. 86-2434930247/0100, popř. v hotovosti na valné hromadě. Současně Vás žádáme v případě Vašeho zájmu o aktualizaci údajů, resp. o zaslání e-mailové adresy, abychom Vás mohli o všem podstatném včas informovat.

Těšíme se na další setkávání s Vámi.
Dušan Janovský, předseda SSK
Píšte na info@slovackysoubor.cz

Facebook